22.11.2023 - Gaziantep - Mağaza

Koordinatör

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aranan Nitelikler

 • Mağazacılık/Perakendecilik sektöründe benzer görevde en az 2 yıl deneyimli, 
 • Planlama ve organizasyon becerilerine sahip, 
 • Detaylara önem veren, sonuç odaklı çalışabilen, 
 • Zaman yönetimi ve raporlama konusunda hassas, 
 • İnsan ilişkileri güçlü, takım çalışmasına yatkın, 
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu, 
 • Aktif araç kullanabilen, seyahat engeli bulunmayan, 
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.  

İş Tanımı

 • Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun bölgelerinde bulunan mağazalarımızın; 
 • Mağaza müdürlerinin sorumlu oldukları her türlü işlerin kontrol ve denetimini yapmak,
 • Şirket ve marka stratejilerinin tüm mağazalarda uygulanmasını sağlamak, 
 • Satış mağazalarını her gün düzenli olarak denetlemek, satış mağazaları ile ilgili tespit edilen olumlu, olumsuz her türlü bilgileri  bir üst yöneticisine aktarmak,
 • Mağaza bazında satış tahminlerini yapmak ve günlük satışları gözlemleyerek, satış ekibini hedeflere ulaşmada motive etmek, 
 • Mağazaların performans ve hizmet standartlarını yüksek kılmak ve sürdürmek için stratejiler oluşturarak gerekli eylemleri gerçekleştirmek,
 • Mağazaların verilen ciro hedeflerinin tutturulması, masraflarının kontrolü, karlılığın arttırılmasını sağlanmak,
 • Ürün bilgisi, mağaza operasyonları ve oryantasyon konularında eğitim organize etmek, 
 • Personel eğitimi, yönetimi, performans değerlendirmesi, motivasyon, kılık kıyafet, davranış şekillerinin kontrolünü yapmak ve mağazalarda markaya yakışır bir şekilde temsil ve hizmeti sağlamak,
 • Yeni mağaza açılışlarında gerekli olan operasyonel hazırlığı, prosedürleri ve işlemleri yerine getirmek,  
 • Marka ve mağaza bazında iş planları ve bütçelerini oluşturur ve mağaza bazında giderleri kontrol etmek, bütçe ile uyumluluğunu sağlamak.
 • Stok seviyelerini kontrol etmek, ilgili sayımların organizasyonunu yapmak, sayımın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Ürün yönetimi, stok, satış, ürün eksikleri, mağazalar arası ürün transferleri vs her türlü konularda müşteri isteklerinin değerlendirilmek üzere raporlanması,
 • Satan ve satmayan ürünler hakkında bilgi vermek/raporlamak,
 • Bütçe çalışmalarına ve satış hedeflerinin oluşturulmasına destek vermek,
 • Mağaza operasyonları ve mağaza görselinde görev almak, 
 • Toplantılarda alınan kararların uygulamalarını takip etmek, 
 • Mağazalarda oluşabilecek haksız fiil veya suç teşkil edecek eylemlerde gerekli müdahaleleri yapmak,
 • Mağazaların açılış - kapanış kontrolünü yapmak,
 • Piyasa araştırması yapmak, görsel, indirim, kampanyalar ve yeniliklerle ilgili günlük, haftalık, aylık raporlar hazırlamak,
 • Her türlü bilgiyi bir üst yöneticisine bildirmek, bir üst yöneticisine günlük olarak rapor vermek ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen kurallara uygun davranmak.

Aday Kriterleri

Başvuruda Bulun